Schaktmaskiner Mykkälä

Raidekatu 14
95420 Torneå
FI2707217-8
maansiirto@mykkala.fi

Tjänster

Maansiirto Mykkälä Oy är ett företag som grundades 1964. Till en början skedde verksamheten med en maskin och har så småningom utvidgats.

Vårt mål är att göra vårt arbete och utföra våra uppdrag så att slutresultatet är FÖRSTKLASSIGT. Vår verksamhet grundar sig på kvalitetsmedveten personal, framgångsrik verksamhet, att handla i enlighet med de avtal som vi ingått, och att utföra våra arbetsinsatser förstklassigt och tidtabellsenligt utifrån beställarens behov. Vi tillhandahåller våra kunder professionella entreprenader inom mark- och anläggningsbranschen med modern materiel och mångsidig tilläggsutrustning. Vår personal består av erfarna experter inom mark- och anläggningsbranschen.

Maansiirto Mykkälä Oy har beviljats RALA-behörighet av Byggandets Kvalitet BYKVA rf. Företaget är med i Vastuu Groups program Pålitlig partner och dess kreditvärdighet har varit AAA sedan 2019.

 

Försäljning:
Jonne Mykkälä
tfn +358 50 4930087
jonne@mykkala.fi

VÅRA TJÄNSTER

Jordbyggnadsarbeten
Maskintjänster
Skrotningsarbeten
Lastning och transport
Rörarbeten
Banarbeten
Underhåll av vägar
Rivningsarbeten
Fiber- och elkabelarbeten
Muddringar
Mottagande och krossning av betongavfall

Därtill levererar vi CE-märkt kross och grus från våra egna jordmaterialtag samt sand och OKTO-produkter

Tjänster